Välkommen till våra samlingar


v.
37
11 - 17 september
Måndag

18:00 Kvinnokraft, stickcafé

Tisdag

09:00 LP-frukost

18:30 Bibeln i fokus, Ingemar Mattsson

Onsdag


09:00 LP-frukost

Torsdag

09:00 LP-frukost

19:00 Bön, nattvard

Fredag

19:00 Tonår

Lördag

18:00 Musikcafé. Camilla Jensen. Team Röjdemo.

Söndag

11:00 Gudstjänst. Rolf Arthur Jensen, Team Röjdemo.

v.
38
18 - 24 september
Måndag

18:00 Kvinnokraft

Tisdag

09:00 LP-frukost

18:30 Bibeln i fokus, Markku Väyrynen

Onsdag


09:00 LP-frukost

Torsdag

09:00 LP-frukost

14:30 Bön & bönor

19.00 Bön

Fredag

19:00 Tonår

Lördag
Söndag

10:00 Gemensam gudstjänst i Broängskyrkan

16:00 Församlingsmöte

v.
39
25 september - 1 oktober
Måndag

18:00 Kvinnokraft, stickcafé

Tisdag

09:00 LP-frukost

Onsdag

09:00 LP-frukost

Torsdag

09:00 LP-frukost
14:30 Dagledigträff

19:00 Bön

Fredag

19:00 Tonår

Lördag
Söndag

11:00 Gudstjänst. Josef Häggblad. Barnvälsignelse.

v.
40
2-8 oktober
Måndag

18:00 Kvinnokraft, stickcafé

Tisdag

09:00 LP-frukost

18:30 Bibeln i fokus, Josef Häggblad

Onsdag


09:00 LP-frukost

Torsdag

09:00 LP-frukost

14:30 Bön & bönor

19.00 Bön och nattvard

Fredag

19:00 Tonår

Lördag
Söndag

11:00 Gudstjänst, Josef Häggblad

Programblad september, oktober 2023

Här kan nu ladda hem det senaste programbladet.