Välkommen till våra samlingar


v.
22
29 maj - 4 juni
Måndag

18.00 Kvinnokraft

Tisdag

9:00-11:00 LP-frukost

Onsdag

9:00-11:00 LP-frukost
14:30 Bön & bönor

Torsdag

9:00-11:00 LP-frukost
19.00 Bön

Fredag
Lördag
Söndag

11:00 Gudstjänst, Hanna & Markku Väyrynen, kyrkkaffe

v.
23
5-11 juni
Måndag

18:00 Kvinnokraft

Tisdag

14:30 Seniorernas sommarfest, avslutning Bön & bönor/Dagledigträff
18:00 Nationaldagsbön med Sverigebönen

Onsdag

9:00-11:00 LP-frukost

Torsdag

9:00-11:00 LP-frukost
19.00 Bön

Fredag
Lördag
Söndag

11:00 Gudstjänst, Josef Häggblad. Barnvälsignelse, kyrkkaffe

v.
24
12-18 juni
Måndag

18:00 Kvinnokraft

Tisdag

9:00-11:00 LP-frukost

Onsdag

9:00-11:00 LP-frukost

Torsdag

19:00 Bön

Fredag


Lördag
Söndag

11:00 Gudstjänst, nattvard. Josef Häggblad, Kyrkkaffe

v.
25
19-25 maj
Måndag

18:00 Kvinnokraft, terminsavslutning

Tisdag

9:00-11:00 LP-frukost

Onsdag

9:00-11:00 LP-frukost
14:30 Bön & bönor

Torsdag

12:00 Midsommarlunch LP, anmälan LP-kontakten 070646371

19:00 Bön

Fredag
Lördag
Söndag

18:00 Bön & lovsång

Programblad April/Maj

Här kan nu ladda hem det senaste programbladet.