Information om Pingstförsamlingens behandling av personuppgifter

Den 25 maj 2018 träder GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft, som är en ny EU-förordning. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PUL). Bland annat skärps kraven på hur företag och organisationer får behandla dina personuppgifter. Detta är en positiv förändring som syftar till att skydda den enskildes möjligheter till integritet och egna val.

Medlemskap i till exempel en församling är frivilligt men kräver att organisationen har viss information om medlemmarnas personuppgifter. Du som är medlem i församlingen finns därför i vårt medlemsregister (matrikeln). Det betyder att den som blivit och fortfarande är medlem i församlingen anses ha gett sitt samtycke till att församlingen har dessa personuppgifter i ett register.

Den information som finns i matrikeln är ditt namn och de senaste uppgifter vi fått från dig om adress och telefonnummer. Ditt födelsedatum finns också i registret, dock inte de fyra sista siffrorna. Uppgift om datum när du döptes finns också i matrikeln.

Alla medlemmar som bor i Kristinehamn är indelade i GOA-grupper. Där finns information om ditt namn och ditt telefonnummer. Listorna används i samband med fördelning av arbetsuppgifter inom respektive GOA-grupp. Dessa listor delas ut till respektive GOA-gruppsledare.

Pingstförsamlingen kommer även att behandla personuppgifter såsom namn och eventuella adresser, som registreras i samband med att du interagerar med oss på annat sätt än som medlem. T ex. genom att du anmäler dig till ett läger eller andra aktiviteter. Uppgifterna används enbart för det syftet som de tagits in för. Vi lagrar inte heller personuppgifter längre tid än vi behöver eller måste av lagliga eller administrativa skäl. Vid dessa tillfällen ska du ges möjlighet att medge samtycke till att lämna dina personuppgifter.

Eftersom Pingstförsamlingen i Kristinehamn är en del av en Pingst fria församlingar i samverkan, som bland annat ger ut medlemstidningen Pingst.se, kommer medlemmars kontaktuppgifter lämnas till Pingsts ffs, för att du ska få information om vårt gemensamma arbete i Sverige och i världen. I de fall samverkan sker kring specifika tjänster, till exempel försäkringar, pensioner, biståndsprojekt behandlas personuppgifter för att fullgöra avtalet.

Anmäl till ordförande i församlingen om du inte vill ha medlemstidningen. Då lämnas inte dina kontaktuppgifter till Pingst ffs. (ordf@pingstkristinehamn.se)

Du har rätt att begära att få ta del av vilka personuppgifter församlingen har om dig. Då vänder du dig i första hand till församlingens ordförande, som också är personuppgiftsombud. Det gör du enklast via ordf@pingstkristinehamn.se eller via telefon (se kontaktuppgifter på www.pingstkristinehamn.se) Är du inte känd av ordförande behöver du kunna legitimera dig, så att uppgifterna lämnas till rätt person.

Anser du att dina personuppgifter behandlas i strid med GDPR har du rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas. Du kan dock inte vara medlem i församlingen om ditt namn måste tas bort från matrikeln.

Pingstförsamlingen i Kristinehamn värnar om en hög skyddsnivå för din personliga integritet och strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Som stöd för detta har församlingens styrelse tagit fram riktlinjer för hantering av personuppgifter, som gäller för alla församlingens olika verksamhetsområden.

Antalet personer som har tillgång till uppgifterna är begränsat och uppgifterna lämnas inte ut för att användas i ett syfte som inte är väl känt och som hör samman med församlingens verksamhet.

Med anledning av den skärpning av lagen som GDPR innebär kommer vi fortsättningsvis inte kommer att trycka upp adressregister över alla medlemmar för utdelning i församlingen.

Kontaktuppgifter för ytterligare information i denna fråga: ordf@pingstkristinehamnn.se

Pingstförsamlingens styrelse 13 maj 2018