Hela livets kyrka

Vi vill vara hela livets kyrka! Till oss är du välkommen om du är barn, ung, mitt-i-livet eller har nått en mogen ålder. Vi vill att du ska känna dig hemma när du kommer till Pingstkyrkan. Välkommen!

Information från församlingsledningen

Vi har beslutat att öppna upp och således ha fysiska gudstjänster i vår kyrka. Vi följer de rekommendationer som finns och du är välkommen att fira gudstjänst med oss i samklang med dessa. Vi är max 50 st besökande, vi håller behörigt avstånd och i nuläget har vi inte kyrkkaffe efter gudstjänsten. Vi önskar så snart som möjligt kunna fira öppet, fritt och så många som vi får plats men tills dess gör vi så gott vi kan för att vara ansvariga i den situation som råder.

Välkommen!

Du som är frisk har även möjlighet att besöka våra bönesamlingar i kyrkan tisdag 18.30 och torsdag 19.00.

Ordningsregler vid våra samlingar hittar du här

Länk till vår YouTube-kanal:
https://www.youtube.com/user/Niehelatre77

Senaste video från vår YouTube-kanal:

Varför gå till kyrkan?

I kyrkan möter du helt vanliga människor. Med fel och brister, men med en gemensam tro och vision både för våra egna liv, för vår kommun, vårt land och hela vår värld.

Vi tror att Gud är för helt vanliga människor och vi vill att du ska förstå att Gud älskar dig och tror på dig! Vi vill att du ska få lära känna Jesus, som är världens enda hopp. Han som är alltings början och alltings mål och mening.

Du är välkommen till oss för att dela både tro och tvivel. Glädje och sorg. Allt som tillhör livet. Vi kan inte erbjuda dig svar och lösning på alla livets frågor och problem, men vi erbjuder dig hjälp och vägledning i ditt sökande efter Gud och meningen med livet . Vi kan också erbjuda dig att be tillsammans.


Detta är Pingst i Kristinehamn

Pingstförsamlingen är en av flera kristna församlingar i vår stad och är en del av den stora kristenheten. Vi är också en del av Pingst i Sverige.

Vi har funnits i Kristinehamn sedan 1919 och vi är cirka 250 medlemmar i alla åldrar.

ett barn läser bibel i en kyrkbänk.

Vi tror på

"Vi tror på Gud, allsmäktig Fader, Himmelens och jordens skapare.Vi tror på Jesus Kristus, hans ende son, vår Herre, som blev till som människa genom den heliga Anden, föddes av jungfrun Maria, led under Pontius Pilatus, korsfästes, dog och begravdes, steg ner till dödsriket, uppstod från de döda på tredje dagen, steg upp till himlen, sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida och skall komma därifrån för att döma levande och döda.

Vi tror på den heliga Anden, den heliga, universella kyrkan, de heligas gemenskap, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och det eviga livet."

Detta tror vi på! En tro som vi delar med många miljoner kristna över hela vår jord. Välkommen att lära dig mer om kristen tro i våra gudstjänster och samlingar för barn, tonåringar och äldre.